Posts Tagged ‘AGU’

AGU Ambar; Sumerbank Kayseri Settlement Warehouse Re-use and Restoration

April 2, 2018

Burak Asiliskender, Nilüfer Yöney / docomomo_tr, AGU
International Meeting Modern Heritage and Best Practices; Sustainability, Conservation, Management and Architectural Design
Santiago/Chile, 21-24 March 2018

Docomomo Chile – Event Web Site – Programme

Advertisements

AGÜ Ambar

October 21, 2016

15a

AGU Sumer Campus Warehouse (Adaptive Reuse)
The restoration and adaptive reuse project for the AGU Sumer Campus Warehouse, designed by Burak Asiliskender and Nilufer Baturayoglu Yoney (for the AGU School of Architecture), is completed in 2016. The restoration and adaptive reuse design is based on preserving the continuous interior spaces intact and inserting the new spaces as freestanding boxes. The height of the structure allows the insertion of an upper floor. The new spaces, consisting of classrooms on the ground floor and faculty offices on the upper floor, are designed with a removable structural system, composed of steel-framed boxes with timber floors and panel partitions. The southeast corner is reserved for architectural workshops/studios, and the northern section, transformed into a lunch hall in 1970, is redesigned as cafeteria and café with the insertion of a kitchen also as a freestanding box. The lower sections of the building along the east and west façades as well as the central high section are left as circulation spaces, which would also serve as the student commons. The sections of the original building shell where the original stone masonry was lost, are reconstructed as glazed façades to provide more natural light.

Architizer

AGU Sümer Kampüsü Ambar Binası
2016 yılında tamamlanan ve Burak Asiliskender ve Nilüfer Yöney tarafıdnan tasarlanan, AGÜ Ambar Restorasyon ve Yeniden İşlevdirme Projesi, yapıyı yeniden işlevlendirilen bir kabuk olarak ele almaktadır. Uygulanan tüm restorasyon müdahalelerinin temel ilkesi, yapının özgün mimari ve yapısal sistemine zarar vermeden, kolaylıkla ayrıştırılabilir ve gerektiğinde sökülebilir yeni bir mimari ve taşıyıcı sistem oluşturmaktır. İçi boş olan yapının, doğu-batı yönündeki özgün bölücü duvarları korunurken, üst kottaki yatay pencereyle aydınlanan orta aksı sürekli hale getirilmektedir. Yapının görece yüksek tavanlı orta kısmında, çelik taşıyıcı sistemle tasarlanan iki katlı yeni bir mekan düzeni oluşturulmuştur. Kutu içinde kutu olarak tanımlanabilecek bu düzen, giriş katında sınıflar ve üst katta açık bir koridor boyunca sıralanan ofisler olarak planlanmıştır. Yapının güney ucunda galerili mimari tasarım atölyeleri yer almaktadır. 1970 yılında işçi yemekhanesine dönüştürülen kuzey uç bölüm ise yeniden yemekhane olarak düzenlenmiş; mutfak mekanları, çelik taşıyıcı sistemli dikdörtgenler prizması bağımsız bir kutu ile oluşturulmuştur. Doğu-batı kanatlarda, yapı kabuğu ile çağdaş ek arasında kalan kısımlar sirkülasyon işlevlerinden öte çeşitli eğitsel faaliyetler için kullanılabilecek geniş mekanlar olarak tasarlanmıştır. Yapı kabuğunun özgün olarak korunmasına özen gösterilmiş, çeşitli sebeplerle yok olan kısımlar, içeriye daha fazla ışık almak için açıklık düzenine uygun demir taşıyıcılı şeffaf cephelerle yenilenmiştir

Arkiv

The Revalorization of Industrial Heritage

June 25, 2016

AGU Sümer Campus in Kayseri, Turkey
Burak Asiliskender, Nilüfer Yöney / AGÜ

Le Vie dei Mercanti Screen Shot 2016-06-25 at 11.44.05
XIV Forum International Forum
World Heritage and Degradation
Smart Design, Planning and Technologies

Naples, 16 – Capri, 17, 18 June 2016

The Sümerbank Textile Factory in Kayseri (1932-1935) was one of the earliest and largest industrial complexes designed and constructed following the foundation of the Turkish Republic. This was a striking ensemble of buildings with rationalist and functionalist vocabulary, which also functioned as an urban center of social and cultural modernization, providing work and cultural/recreational activities based on a secular and westernized way of life in contrast with the existing traditional society.

The factory went through a number of technological changes during its production history, and was finally closed and abandoned in 1999. The site, located along the northern development corridor of the city, and its buildings soon became derelict and were vandalized. Various projects for its regeneration as a green area were not implemented. National designation followed for the site in 2003 and for the buildings in 2007. However no conservation or adaptive re-use plans were made until the allocation of the complex to Abdullah Gül University in 2012.

Today the complex is being transformed into an urban university campus. The master plan dated 2014 aims to redefine the urban and socio-cultural function of the complex. The open campus concept will welcome the citizens to an architecturally preserved and restored site with a selection of new activities focusing on culture and education at different levels where the spirit and memory of place will be sustained.

www.leviedeimercanti.it

 

Çocuk ve Kent

May 23, 2016

AGÜ Mimarlık Bölümü ve Çocuk Üniversitesi işbirliği ile Aralık 2015 – Mart 2016 tarihleri arasında iki etapta düzenlenen Çocuk ve Kent Atölyesi resim çalışmaları 23-30 Mayıs 2016 tarihleri arasında AGÜ Sümer Kampüsü’nde…

cocuk-kent-sergi16

AGÜ Çocuk Üniversitesi
Çocuk ve Kent Resim Sergisi
AGÜ Sergi Holü, Sümer Kampüsü

#AGU #AGUArch #AGUcocuk

transform(n)ation

April 19, 2016

Regeneration and Refunctionalization of the Historical Built Environment: The Positive Conservation of the Industrial Heritage in Turkey
Tarihi Çevrenin Yenilenmesi ve Yeniden İşlevlendirilmesi: Türkiye’deki Endüstri Mirasının Korunması

Adaptive Reuse Seminar Day by RITM(restoration, intervention, transformation, modification)
19 April/Nisan 2016, 09.00-17.00
Yaşar University Faculty of Architecture, İzmir
Y Block A010 Conference Hall

12967446_1143034619081224_3196270392734788680_o

keynote speakers/davetli konuşmacılar
Burak Asiliskender, Abdullah Gül Üniversitesi
Mehmet Alper, Tures Mimarlık
Murat Tabanlıoğlu, Tabanlıoğlu Mimarlık
Han Tümertekin, Mimarlar Tasarım
Deniz Dokgöz, Dokuz Eylül Üniversitesi
Mehmet Saner, İzmir Üniversitesi

13047984_1151407234910629_7052297693530923996_o

event page

Regenerating an Urban Hub

April 1, 2016

The Transformation of the Sümerbank Kayseri Textile Factory to Abdullah Gül University Sümer Campus
Burak Asiliskender,Nilüfer Yöney / AGÜ

Inheriting the City:
Advancing Understandings of Urban Heritage

Taipei, 31 March – 4 April 2016

The Sümerbank Kayseri Textile Factory, designed and constructed in 1932-1935 was one of the largest industrial investments of the young Turkish republic. It soon became a node of technological, social and cultural modernization in the city, providing work as well as culture and recreation based on a new way of life in contrast with the existing traditional society. The rationalist and functionalist architecture as well as the single-family housing constructed in and around the factory became a new hub and soon created new neighbourhoods, pulling the urban developing toward them.

The complex, closed to production and abandoned in 1999, is today being transformed into a new urban hub as the Sümer Campus of Abdullah Gül University founded in 2012. Based on the master plan dated 2014, the open campus concept welcomes the citizens of Kayseri to a place that is physically the same but presents new activities centered on education and culture. The listed buildings in the complex are being restored to house new functions, and are being turned into educational and administrative buildings, laboratories, museums, cultural centers, and social gathering spaces such as club rooms, visitors center, cafes and restaurants. Meanwhile the architectural characteristics of the site and its buildings, its relationship with the urban sprawl of Kayseri and its importance as a memory place in the city are being preserved. The main principle behind the master plan and the restoration projects is to preserve the integrity of the campus and its buildings while transforming them with new additions without degrading the original characteristics but rather adding new value to them. It aims to describe the importance of the original complex for Kayseri and its transformation as a new urban hub of interest.

inheritingthecity.wordpress.com

Modern Mimarlık Mirasının Onarımı ve Yeniden İşlevlendirilmesi

December 2, 2015

Modern Mimarlık Mirasının Onarımı ve Yeniden İşlevlendirilmesi:
Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası Büyük Ambar Binası
Burak ASİLİSKENDER, Nilüfer BATURAYOĞLU YÖNEY, Ayşegül ÖZERAfis650

Kagir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri – VII
1-2 Aralık 2015,
Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi, İstanbul

Türkiye Modern Mimarlık Mirasının önemli örneklerinden ve ülkemizin ilk büyük ölçekli sanayi yerleşkelerinden biri olan Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası, 2012 yılında eğitim amacıyla kullanılmak üzere Abdullah Gül Üniversitesi’ne tahsis edilmiştir. Kampüste başlayan planlama, ek yapı, esaslı ve basit onarım ve yeniden işlevlendirme çalışmaları halen devam etmektedir. 2014 yılında onaylanan master plan kapsamında eğitim amacıyla yeniden işlevlendirilen Büyük Ambar Binası’nda yeniden kullanım amaçlı restorasyon projesi aynı yıl tamamlanmış, 2015 yılında başlanan uygulama çalışmaları ise tamamlanma aşamasına gelmiştir.

1932-1935 yılları arasında yerleşkenin geri kalanıyla birlikte, Ivan Nikolaev yönetiminde Turkstroj tarafından tasarlanarak Sovyet desteği ile inşa edilen 135×45 m boyutlarındaki tek katlı yapı, yaklaşık 6 bin metrekare kapalı alana sahiptir. Dönemi için geniş açıklıklı olarak tanımlanabilecek betonarme iskelet taşıyıcı sistem, kuzey-güney yönünde dilatasyonla ayrılmış dört farklı bölümden oluşmuştur. Batı cephesi boyunca demiryoluna paralel uzanan kolonat, malzeme nakliyesi amacıyla tasarlanmış olmalıdır. Narin betonarme kolonlar, doğu ve batı cephelerinde 5 m yükseklikten, yapının orta aksında 9 m yüksekliğe ulaşan eğik betonarme plak biçimindeki üst örtüyü desteklemektedir. 20 cm kalınlığındaki narin Kayseri tüfü dış duvarlar, yatay derzlere yerleştirilen ince çelik donatılarla desteklenmiştir. Doğu ve batı cephelerinin üst bölümünde yapı boyunca sürekli bir yatay pencere ile her aks aralığına bir adet olarak yerleştirilmiş demir kapılar ritmik cephe düzenleri tanımlamaktadır. Orta akstaki koridor ise yine doğu ve batı cepheleri boyunca uzanan ikinci bir yatay pencere ile içeriye doğal ışık sağlamaktadır. Kısa kuzey ve güney cephelerinde ise parçalanmış yatay tepe pencereleri ile cephelerin orta aksında birer anıtsal kapı yer almaktadır.

Restorasyon projesi yapıyı yeniden işlevlendirilen bir kabuk olarak ele almaktadır. İçi boş olan yapının, doğu-batı yönündeki özgün bölücü duvarları korunurken, üst kottaki yatay pencereyle aydınlanan orta aksı sürekli hale getirilmektedir. Yapının görece yüksek tavanlı orta kısmında çelik taşıyıcılı olarak tasarlanan iki katlı yeni bir mekan düzeni oluşturulmaktadır. Kutu içinde kutu olarak tanımlanabilecek bu sistem, giriş katında sınıflar ve üst katta açık bir koridor boyunca sıralanan ofisler olarak düzenlenmektedir. 1970 yılında işçi yemekhanesine dönüştürülen kuzey uç bölüm ise yeniden yemekhane olarak düzenlenmekte ve içinde çelik taşıyıcı sistemli bir kutu olarak mutfak oluşturulmaktadır. Taş cephenin zaman içinde hasar görerek ortadan kalkan bölümleri, mevcut açıklık düzenine uygun demir taşıyıcılı şeffaf cephelerle yenilenirken, korunmuş açıklıklar ve bunlara ait pencere ve kapılar onarılarak özgün halinde korunmaktadır. Her iki kottaki yatay pencerelerin iç kısmına, dış cepheden algılanmayan ikinci bir pencere sistemi eklenerek yapının iklim kontrolü sağlanmaktadır. Mantolama gerektirmeyecek ısı geçirgenlik değerlerine sahip Kayseri tüfü dış duvarlar ise, iç yüzeyinden yatay yüklere karşı cam elyafı taşıyıcılı tekstil ile sarılarak güçlendirilmektedir. Özgün betonarme taşıyıcı sistemde yapısal güçlendirme gerekmediğine karar verilmiş olup, yalnızca çatlakları mafsallaşmış düşey elemanlar sac levhalarla sarılarak sağlamlaştırılmıştır.

Uygulanan tüm restorasyon müdahalelerinin temel ilkesi, yapının özgün mimari ve yapısal sistemine zarar vermeden, kolaylıkla ayrıştırılabilir ve gerektiğinde sökülebilir yeni bir mimari ve taşıyıcı sistem oluşturmaktır. Bu bildiri, söz konusu yapıda gerçekleştirilen uygulamaları anlatmakta ve değerlendirmektedir.

kargiryapilardakorumaveonarim.org

Sergi; “kent”

May 5, 2015

Şehit Aziz Özkan Orta Okulu 8. Sınıf Öğrencileri kent projesi sergisi, AGÜ Mimarlık Fakültesi desteğiyle, 11-18 Mayıs 2015 tarihleri arasında AGÜ Sümer Kampüsü Sergi Alanı‘nda izlenebilir. Sergi, Şehit Aziz Özkan Orta Okulu’nda okuyan 85 öğrencin gözünden, yaşadığımız kentleri; AGÜ Mimarlık Bölümü Hazırlık Öğrencilerinin gözünden ise, geleceğin kentlerine dair izlenimleri içeriyor.

11-18 Mayıs 2015
AGÜ Sümer Kampüsü

sergi açılışı: 18 Mayıs Pazartesi, 14.00

www.agu.edu.tr

mimarlik@agu.edu.tr
architecture@agu.edu.tr

fb/AGU-Arch
#AGUarch

Modern Mimarlık Mirasının Dönüşümünde Basit Onarım Uygulamaları

December 1, 2014

Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası İç ve Dış Vazife Evleri Örneği
Doç.Dr. Nilüfer YÖNEY, Doç.Dr. Burak ASİLİSKENDER / AGÜ

Kagir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri – VI
2-3 Aralık 2014,
Fatih Kültür Merkezi, İstanbul

Modern Mimarlık Mirasının kabulü, belgelenmesi ve gerektiği gibi korunmasının önündeki en büyük engeller genellikle çok yakın tarihli, çok fazla sayıda, birbirinden çok farklı ve çeşitli karakterde ve kamu yöneticileri ile kamuoyu tarafından miras olarak algılanmaz nitelikte oluşları biçiminde sıralanmaktadır. Bu nedenle bu yakın tarihli ve çoğunlukla esaslı onarım gerektirmeden kullanılabilecek durumdaki kültür varlıklarını ekonomik yapı stoğu olarak değerlendirmek ve sürekliliğini sağlamak büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5 Kasım 1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararında yer alan “Basit Onarım” uygulamaları çözüm olarak öne çıkmaktadır.

Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü olarak yeniden işlevlendirilen Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası’nda yer alan ve İç ve Dış Vazife Evleri olarak adlandırılan lojmanlar, 2013 ve 2014 yıllarında Kayseri KVK Bölge Kurulu’nun izniyle “basit onarım” geçirerek, öğrenci köyü olarak kullanılmaya başlanmıştır. Çalışma, bu süreçte yapılan uygulamaları ele almakta ve değerlendirmektedir.

kargiryapilardakorumaveonarim.org

Cultural Heritage On The Road: The Caravanserais Of Turkey

October 16, 2014

Cultural Heritage On The Road: The Caravanserais Of Turkey, international workshop, held by the AGU School of Architecture begins on October 18, Saturday on the concept of promoting a new dialogue and creating an inspiring framework among scholars, students and professionals working on caravanserais concerning issues related to research, preservation and reuse.

Program 

DAY 1
18 OCTOBER 2014, Saturday: Techniques and Methods
08.45 – 09.00  Opening Session – Welcome Speech: Burak Asiliskender, AGU School of Architecture
09.00 – 09.45 Evin Caner (Pamukkale University), “Stone Deterioration Problems in Historical Structures”
09.45 – 10.30 Cristina Tonghini (Ca’ Foscari University), “The stratigraphic analysis for the study of architecture: methods and applications”
10.30 – 11.00  COFFEE BREAK
11.00 – 11.45 Frank Chopin & Olivier Bouet, “3D Modeling of heritage: methods and tools”
12.00 – 13.00  LUNCH
13.00 – 16.00  Studio: Introduction and Orientation, Nilüfer Baturayoğlu Yöney, Ahmet Erdem Tozoğlu

Day 2
19 OCTOBER 2014, Sunday: Seljuk Caravanserais
09.00 – 09.45 Ayşıl Yavuz (METU), “Reading the Seljuk caravanserais”
09.45 – 10.30  Mustafa Önge (Çankaya U), “Conservation Problems of Anatolian Seljuk Caravanserais: The Case of Zazadin Han”
10.30 – 11.00 COFFEE BREAK
11.00 – 11.45 Manar Hammad (Architect & Archaeologist), “The architectural syntax of caravanserais and bimaristan: between spatial distribution and constructive techniques”
12.00 – 13.00 LUNCH
13.00 – 13.45  Robin Wimmel Technical University of Berlin), “Ottoman caravanserais. Ottoman caravanserais. 350 years of construction, questions of conservation”
14.00 – 18.00 Trip to caravanserais Cırgalan Han (Seljuk period, 13th century; Workshop subject) guide: Mehmet Livtopuz, surveying architect, Karatay Han (Seljuk period, 1240; restored.), Sultan Han, Tuzhisar (Seljuk period, 13th century; restored)

Day 3
20 OCTOBER 2014, Monday: Seljuk and Ottoman Caravanserais
09.00 – 09.45  Maria Bruna Pisciotta et al. (Politecnico di Bari), “The design of Anatolian territory: caravan routes and caravanserais”
09.45 – 10 .30 Mathilde Pinon (Indipendent Researcher), “Remarks on some Ottoman caravanserais along the Pilgrimage Road”
10.30 – 11.30  COFFEE BREAK
11.30 – 12.15  Scott Redford (SOAS), “Towards a Social History of Seljuk Caravanserais & Routes” (via Skype)
12.30 – 13.30  LUNCH
13.30 – 14.15  Mehmet Tütüncü (Research Center for Turkish and Arabic World), “The current status of the Ottoman forts and Khans on the Hajj route (Saudi Arabia)”
14.30 – 15.30  Studio
15.30 – 16.00  COFFEE BREAK
16.00 – 18.00  Studio

Day 4
21 OCTOBER 2014, Tuesday
09.30 – 10.30  André Del (EVCAU), Cinzia Tavernari (AGU), “The use of GIS for Cultural Heritage: case studies”
10.30 – 11.00 COFFEE BREAK
11.00 – 11.45  Laurence Gillot (University Paris VII), “The caravanserai as ‘shared and multicultural’ heritage: stakes, processes and prospects of a ‘new’ world heritage category”
12.00 – 13.00  LUNCH
13.00 – 15.30  Studio   – Simultaneous Workshop Oliver Bouet & Frank Chopin
15.30 – 16.00  COFFEE BREAK
16.00 – 18.00  Studio   – Simultaneous Workshop Oliver Bouet & Frank Chopin

Day 5
22 OCTOBER 2014 Wednesday
09.00 – 10 .30 Studio
10.30 – 11.00  COFFEE BREAK
11.00 – 11.45  Studio
12.00 – 13.00  LUNCH
13.00 – 15.30  Studio
15.30 – 16.00  COFFEE BREAK
16.00 – 18.00  Exhibition preparation
18.00 – 19.00  CONCLUSION: Studio presentation & Cocktail

Studio Tutors
Burak Asiliskender (AGU), Nilüfer Baturayoğlu Yöney (AGU), Benjamino Polimeni (AGU), Asutan Sarp Yalçın (AGU), Ross T. Smith (AGU), Onur Toprak (ERU), Ahmet Erdem Tozoğlu (AGU)

Organizing Committee
Burak Asiliskender, Nilüfer Baturayoğlu Yöney, Zeynep Hüseyin, Özlem Kevseroğlu, Elbruz Kılıç, Asutan Sarp Yalçın, Cinzia Tavernari, Ahmet Erdem Tozoğlu, Nur Urfalıoğlu

Asisstants
Ebru Çerçi Özaşır, Esen Güvener, Esra Kut

AGÜ Sümer Campus

mimarlik@agu.edu.tr
architecture@agu.edu.tr

fb/AGU-Arch
#AGU-Arch