Modern Mimarlık Mirasının Onarımı ve Yeniden İşlevlendirilmesi

December 2, 2015

Modern Mimarlık Mirasının Onarımı ve Yeniden İşlevlendirilmesi:
Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası Büyük Ambar Binası
Burak ASİLİSKENDER, Nilüfer BATURAYOĞLU YÖNEY, Ayşegül ÖZERAfis650

Kagir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri – VII
1-2 Aralık 2015,
Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi, İstanbul

Türkiye Modern Mimarlık Mirasının önemli örneklerinden ve ülkemizin ilk büyük ölçekli sanayi yerleşkelerinden biri olan Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası, 2012 yılında eğitim amacıyla kullanılmak üzere Abdullah Gül Üniversitesi’ne tahsis edilmiştir. Kampüste başlayan planlama, ek yapı, esaslı ve basit onarım ve yeniden işlevlendirme çalışmaları halen devam etmektedir. 2014 yılında onaylanan master plan kapsamında eğitim amacıyla yeniden işlevlendirilen Büyük Ambar Binası’nda yeniden kullanım amaçlı restorasyon projesi aynı yıl tamamlanmış, 2015 yılında başlanan uygulama çalışmaları ise tamamlanma aşamasına gelmiştir.

1932-1935 yılları arasında yerleşkenin geri kalanıyla birlikte, Ivan Nikolaev yönetiminde Turkstroj tarafından tasarlanarak Sovyet desteği ile inşa edilen 135×45 m boyutlarındaki tek katlı yapı, yaklaşık 6 bin metrekare kapalı alana sahiptir. Dönemi için geniş açıklıklı olarak tanımlanabilecek betonarme iskelet taşıyıcı sistem, kuzey-güney yönünde dilatasyonla ayrılmış dört farklı bölümden oluşmuştur. Batı cephesi boyunca demiryoluna paralel uzanan kolonat, malzeme nakliyesi amacıyla tasarlanmış olmalıdır. Narin betonarme kolonlar, doğu ve batı cephelerinde 5 m yükseklikten, yapının orta aksında 9 m yüksekliğe ulaşan eğik betonarme plak biçimindeki üst örtüyü desteklemektedir. 20 cm kalınlığındaki narin Kayseri tüfü dış duvarlar, yatay derzlere yerleştirilen ince çelik donatılarla desteklenmiştir. Doğu ve batı cephelerinin üst bölümünde yapı boyunca sürekli bir yatay pencere ile her aks aralığına bir adet olarak yerleştirilmiş demir kapılar ritmik cephe düzenleri tanımlamaktadır. Orta akstaki koridor ise yine doğu ve batı cepheleri boyunca uzanan ikinci bir yatay pencere ile içeriye doğal ışık sağlamaktadır. Kısa kuzey ve güney cephelerinde ise parçalanmış yatay tepe pencereleri ile cephelerin orta aksında birer anıtsal kapı yer almaktadır.

Restorasyon projesi yapıyı yeniden işlevlendirilen bir kabuk olarak ele almaktadır. İçi boş olan yapının, doğu-batı yönündeki özgün bölücü duvarları korunurken, üst kottaki yatay pencereyle aydınlanan orta aksı sürekli hale getirilmektedir. Yapının görece yüksek tavanlı orta kısmında çelik taşıyıcılı olarak tasarlanan iki katlı yeni bir mekan düzeni oluşturulmaktadır. Kutu içinde kutu olarak tanımlanabilecek bu sistem, giriş katında sınıflar ve üst katta açık bir koridor boyunca sıralanan ofisler olarak düzenlenmektedir. 1970 yılında işçi yemekhanesine dönüştürülen kuzey uç bölüm ise yeniden yemekhane olarak düzenlenmekte ve içinde çelik taşıyıcı sistemli bir kutu olarak mutfak oluşturulmaktadır. Taş cephenin zaman içinde hasar görerek ortadan kalkan bölümleri, mevcut açıklık düzenine uygun demir taşıyıcılı şeffaf cephelerle yenilenirken, korunmuş açıklıklar ve bunlara ait pencere ve kapılar onarılarak özgün halinde korunmaktadır. Her iki kottaki yatay pencerelerin iç kısmına, dış cepheden algılanmayan ikinci bir pencere sistemi eklenerek yapının iklim kontrolü sağlanmaktadır. Mantolama gerektirmeyecek ısı geçirgenlik değerlerine sahip Kayseri tüfü dış duvarlar ise, iç yüzeyinden yatay yüklere karşı cam elyafı taşıyıcılı tekstil ile sarılarak güçlendirilmektedir. Özgün betonarme taşıyıcı sistemde yapısal güçlendirme gerekmediğine karar verilmiş olup, yalnızca çatlakları mafsallaşmış düşey elemanlar sac levhalarla sarılarak sağlamlaştırılmıştır.

Uygulanan tüm restorasyon müdahalelerinin temel ilkesi, yapının özgün mimari ve yapısal sistemine zarar vermeden, kolaylıkla ayrıştırılabilir ve gerektiğinde sökülebilir yeni bir mimari ve taşıyıcı sistem oluşturmaktır. Bu bildiri, söz konusu yapıda gerçekleştirilen uygulamaları anlatmakta ve değerlendirmektedir.

kargiryapilardakorumaveonarim.org

Advertisements

From Production to Education; Re-Using Sumerbank Kayseri Warehouse

October 22, 2015

Dalla Produzione All’educazione; Riutilizzo il Kayseri Sümerbank Magazzino
Nilüfer Yöney, Burak Asiliskender / AGÜ

REUSO Valencia 2015
III Congreso Internacional sobre Documentación, Conservación,  y Reutilización del Patrimonio Arquitectónico

Valencia, 22-24 October 2015

Kayseri Sümerbank Textile Factory (1932-1935) designed and funded by the U.S.S.R. was among the first large-scaled industrial establishments and early examples of reinforced concrete construction in Turkey. The Great Warehouse currently under restoration as part of Abdullah Gül University Campus is a long and narrow building measuring 135x45m and will house classrooms, faculty offices, a multi-purpose hall, a refractory and café. The re-use project distinguishes the new additions from the original building through the use different structure, materials and textures: The classrooms and offices
are designed as a freestanding steel structure inside the original wide-spanning skeletal reinforced concrete building. The original concrete surfaces will be left exposed without any enlargements to the narrow element sections while original steel window frames and sliding doors will be preserved in-situ. The demolished sections of the façades will be reconstructed as transparent surfaces. Damaged load-bearing elements will be clad in steel, and structural strengthening interventions will be kept at a minimum in order to preserve the original architectural and structural characteristics.

reuso2015.blogs.upv.es


Textile Factory in Kayseri

August 5, 2015

archjournal-ruТекстильная фабрика в Кайсери
Burak Asiliskender, Elena Zabelina
Архитектура, Строительство, Дизайн (Architecture, Building Design)

An integrated textile factory in Kayseri (Turkey) was designed by an outstanding representative of the Russian architectural avant-garde, one of the founders of the national industrial architecture Ivan Nikolaev, and was erected in 1935 under his supervision. The project took into account the needed infrastructure, industrial zone and residential areas, the administrative center, educational institutions, sites for sports and recreation. A considerable part of the unique facilities was preserved thanks to the efforts of the Turkish branch of DOCOMOMO. In 2012, managers of Abdullah Gül University made a decision to restore the settlement and to transform it into a university campus.

Асилискендер, Б., Забелина, E. 2015. “Текстильная фабрика в Кайсери”, Архитектура, Строительство, Дизайн no:02(79)-2015, 72-77, Москва. ISSN: 1990-9942

Asiliskender, B., Zabelina, E. 2015. “Textile Factory in Kayseri”, Architecture, Building Design Journal legal successor “Architecture of the USSR”, no:02(79)-2015, pp.72-77, Moscow, Russia. ISSN: 1990-9942

www.archjournal.ru


The Technology of an Early Reinforced Concrete Structure in Turkey

June 11, 2015

The Great Storehouse of the Kayseri Sümerbank Textile Factory
Nilüfer Yöney, Burak Asiliskender / AGÜimages

Heritage and Technology; Mind Knowledge Experience
Le Vie dei Mercanti
XIII Forum Internazionale di Studi

Aversa, Capri
11-12-13 June 2015

The former Kayseri Sümerbank Textile Factory (1935) designed and funded by the U.S.S.R. was among the first large-scaled industrial establishments in Turkey. The so-called Great Storehouse as well as the rest of the complex constitutes an interesting case study as an early example of large-scaled reinforced concrete construction in a provincial center for Turkish and Soviet technological history.

The long and narrow building measuring 135x45m is constructed in four sections with wide spanning axes based on a skeletal system, supported with slender columns and beams. The columns rise 5-6.5m from the original floor level and reach 9m along the raised central nave. The foundations are composed of double layers of square footings joined with tie beams. The partition walls are constructed with bricks while the exterior walls are tuff. All the masonry walls are held together with a weak mortar based on cement, lime and sand, and with steel reinforcing bars placed horizontally in the horizontal courses and tied to thicker steel bars vertically along the columns. Horizontal strip windows located in the upper part of the exterior walls and along the high central nave provide natural light. There are steel hangar doors along the east and west walls in almost each grid as well as two central doorways located on the short east and west façades. The reinforced concrete surfaces are left exposed while the brick walls and the interior surfaces of the tuff walls are plastered.

proceedings


Sergi; “kent”

May 5, 2015

Şehit Aziz Özkan Orta Okulu 8. Sınıf Öğrencileri kent projesi sergisi, AGÜ Mimarlık Fakültesi desteğiyle, 11-18 Mayıs 2015 tarihleri arasında AGÜ Sümer Kampüsü Sergi Alanı‘nda izlenebilir. Sergi, Şehit Aziz Özkan Orta Okulu’nda okuyan 85 öğrencin gözünden, yaşadığımız kentleri; AGÜ Mimarlık Bölümü Hazırlık Öğrencilerinin gözünden ise, geleceğin kentlerine dair izlenimleri içeriyor.

11-18 Mayıs 2015
AGÜ Sümer Kampüsü

sergi açılışı: 18 Mayıs Pazartesi, 14.00

www.agu.edu.tr

mimarlik@agu.edu.tr
architecture@agu.edu.tr

fb/AGU-Arch
#AGUarch


AGÜ Mimarlık Buluşmaları Aralık 2014

December 17, 2014

AGÜ Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen Mimarlık Buluşmaları, Aralık ayında Renan Gökyay’ı konuk ediyor.

AGÜ Mimarlık Buluşmaları Aralık 2014 Programı
26 Aralık 2014 Cuma / 16.00

Geleceği Görmek
Renan Gökyay, Nurus

AGÜ Sümer Kampüsü

mimarlik@agu.edu.tr
architecture@agu.edu.tr

fb/AGU-Arch
#AGUarch


Modern Mimarlık Mirasının Dönüşümünde Basit Onarım Uygulamaları

December 1, 2014

Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası İç ve Dış Vazife Evleri Örneği
Doç.Dr. Nilüfer YÖNEY, Doç.Dr. Burak ASİLİSKENDER / AGÜ

Kagir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri – VI
2-3 Aralık 2014,
Fatih Kültür Merkezi, İstanbul

Modern Mimarlık Mirasının kabulü, belgelenmesi ve gerektiği gibi korunmasının önündeki en büyük engeller genellikle çok yakın tarihli, çok fazla sayıda, birbirinden çok farklı ve çeşitli karakterde ve kamu yöneticileri ile kamuoyu tarafından miras olarak algılanmaz nitelikte oluşları biçiminde sıralanmaktadır. Bu nedenle bu yakın tarihli ve çoğunlukla esaslı onarım gerektirmeden kullanılabilecek durumdaki kültür varlıklarını ekonomik yapı stoğu olarak değerlendirmek ve sürekliliğini sağlamak büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5 Kasım 1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararında yer alan “Basit Onarım” uygulamaları çözüm olarak öne çıkmaktadır.

Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü olarak yeniden işlevlendirilen Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası’nda yer alan ve İç ve Dış Vazife Evleri olarak adlandırılan lojmanlar, 2013 ve 2014 yıllarında Kayseri KVK Bölge Kurulu’nun izniyle “basit onarım” geçirerek, öğrenci köyü olarak kullanılmaya başlanmıştır. Çalışma, bu süreçte yapılan uygulamaları ele almakta ve değerlendirmektedir.

kargiryapilardakorumaveonarim.org


AGÜ Mimarlık Buluşmaları Kasım 2014

November 11, 2014

AGÜ Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen Mimarlık Buluşmaları, Kasım ayında “Engelsiz Yaşam için Mimarlık” temasıyla, Erkan Polat ve Özlem Belir ile devam ediyor.

AGÜ Mimarlık Buluşmaları Kasım 2014 Programı
“ENGELSİZ YAŞAM İÇİN MİMARLIK”

13 Kasım 2014 Perşembe / 14.00
Evrensel Tasarım
Dr. Özlem BELİR

Kentsel Mekan ve Engelliler
Doç.Dr. Erkan POLAT, SDÜ

AGÜ Sümer Kampüsü

mimarlik@agu.edu.tr
architecture@agu.edu.tr

fb/AGU-Arch
#AGU-Arch


docomomo_tr’X erzurum

October 31, 2014

DOCOMOMO_TÜRKİYE ULUSAL ÇALIŞMA GRUBU
TÜRKİYE MİMARLIĞINDA MODERNİZMİN YEREL AÇILIMLARI X
31 Ekim-2 Kasım 2014
Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Erzurum

31 Ekim 2014 Cuma
Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Nur URFALIOĞLU, Nilüfer BATURAYOĞLU YÖNEY, Burak ASİLİSKENDER, Ahmet Erdem TOZOĞLU

Kırıkkale MKEK Lokali
Nilüfer BATURAYOĞLU YÖNEY, Ahmet Erdem TOZOĞLU, Nur URFALIOĞLU, Burak ASİLİSKENDER

1 Kasım 2014 Cumartesi
Kırıkkale Erkek Sanat Okulu
Burak ASİLİSKENDER, Nur URFALIOĞLU, Ahmet Erdem TOZOĞLU, Nilüfer BATURAYOĞLU YÖNEY

Kırıkkale İstasyonu
Ahmet Erdem TOZOĞLU, Burak ASİLİSKENDER, Nilüfer BATURAYOĞLU YÖNEY, Nur URFALIOĞLU

docomomo2014.atauni.edu.tr


Cultural Heritage On The Road: The Caravanserais Of Turkey

October 16, 2014

Cultural Heritage On The Road: The Caravanserais Of Turkey, international workshop, held by the AGU School of Architecture begins on October 18, Saturday on the concept of promoting a new dialogue and creating an inspiring framework among scholars, students and professionals working on caravanserais concerning issues related to research, preservation and reuse.

Program 

DAY 1
18 OCTOBER 2014, Saturday: Techniques and Methods
08.45 – 09.00  Opening Session – Welcome Speech: Burak Asiliskender, AGU School of Architecture
09.00 – 09.45 Evin Caner (Pamukkale University), “Stone Deterioration Problems in Historical Structures”
09.45 – 10.30 Cristina Tonghini (Ca’ Foscari University), “The stratigraphic analysis for the study of architecture: methods and applications”
10.30 – 11.00  COFFEE BREAK
11.00 – 11.45 Frank Chopin & Olivier Bouet, “3D Modeling of heritage: methods and tools”
12.00 – 13.00  LUNCH
13.00 – 16.00  Studio: Introduction and Orientation, Nilüfer Baturayoğlu Yöney, Ahmet Erdem Tozoğlu

Day 2
19 OCTOBER 2014, Sunday: Seljuk Caravanserais
09.00 – 09.45 Ayşıl Yavuz (METU), “Reading the Seljuk caravanserais”
09.45 – 10.30  Mustafa Önge (Çankaya U), “Conservation Problems of Anatolian Seljuk Caravanserais: The Case of Zazadin Han”
10.30 – 11.00 COFFEE BREAK
11.00 – 11.45 Manar Hammad (Architect & Archaeologist), “The architectural syntax of caravanserais and bimaristan: between spatial distribution and constructive techniques”
12.00 – 13.00 LUNCH
13.00 – 13.45  Robin Wimmel Technical University of Berlin), “Ottoman caravanserais. Ottoman caravanserais. 350 years of construction, questions of conservation”
14.00 – 18.00 Trip to caravanserais Cırgalan Han (Seljuk period, 13th century; Workshop subject) guide: Mehmet Livtopuz, surveying architect, Karatay Han (Seljuk period, 1240; restored.), Sultan Han, Tuzhisar (Seljuk period, 13th century; restored)

Day 3
20 OCTOBER 2014, Monday: Seljuk and Ottoman Caravanserais
09.00 – 09.45  Maria Bruna Pisciotta et al. (Politecnico di Bari), “The design of Anatolian territory: caravan routes and caravanserais”
09.45 – 10 .30 Mathilde Pinon (Indipendent Researcher), “Remarks on some Ottoman caravanserais along the Pilgrimage Road”
10.30 – 11.30  COFFEE BREAK
11.30 – 12.15  Scott Redford (SOAS), “Towards a Social History of Seljuk Caravanserais & Routes” (via Skype)
12.30 – 13.30  LUNCH
13.30 – 14.15  Mehmet Tütüncü (Research Center for Turkish and Arabic World), “The current status of the Ottoman forts and Khans on the Hajj route (Saudi Arabia)”
14.30 – 15.30  Studio
15.30 – 16.00  COFFEE BREAK
16.00 – 18.00  Studio

Day 4
21 OCTOBER 2014, Tuesday
09.30 – 10.30  André Del (EVCAU), Cinzia Tavernari (AGU), “The use of GIS for Cultural Heritage: case studies”
10.30 – 11.00 COFFEE BREAK
11.00 – 11.45  Laurence Gillot (University Paris VII), “The caravanserai as ‘shared and multicultural’ heritage: stakes, processes and prospects of a ‘new’ world heritage category”
12.00 – 13.00  LUNCH
13.00 – 15.30  Studio   – Simultaneous Workshop Oliver Bouet & Frank Chopin
15.30 – 16.00  COFFEE BREAK
16.00 – 18.00  Studio   – Simultaneous Workshop Oliver Bouet & Frank Chopin

Day 5
22 OCTOBER 2014 Wednesday
09.00 – 10 .30 Studio
10.30 – 11.00  COFFEE BREAK
11.00 – 11.45  Studio
12.00 – 13.00  LUNCH
13.00 – 15.30  Studio
15.30 – 16.00  COFFEE BREAK
16.00 – 18.00  Exhibition preparation
18.00 – 19.00  CONCLUSION: Studio presentation & Cocktail

Studio Tutors
Burak Asiliskender (AGU), Nilüfer Baturayoğlu Yöney (AGU), Benjamino Polimeni (AGU), Asutan Sarp Yalçın (AGU), Ross T. Smith (AGU), Onur Toprak (ERU), Ahmet Erdem Tozoğlu (AGU)

Organizing Committee
Burak Asiliskender, Nilüfer Baturayoğlu Yöney, Zeynep Hüseyin, Özlem Kevseroğlu, Elbruz Kılıç, Asutan Sarp Yalçın, Cinzia Tavernari, Ahmet Erdem Tozoğlu, Nur Urfalıoğlu

Asisstants
Ebru Çerçi Özaşır, Esen Güvener, Esra Kut

AGÜ Sümer Campus

mimarlik@agu.edu.tr
architecture@agu.edu.tr

fb/AGU-Arch
#AGU-Arch