Archive for the 'publications' Category

Kırsal Kalkınmanın Arayüzleri Olarak Şeker Fabrikaları

June 15, 2018

Burak Asiliskender
Mimarlık, 401 / Mayıs-Haziran 2018

Birer birer satışı gerçekleştirilen şeker fabrikalarını sadece üretim mekânı olarak düşünmek konunun önemli bir boyutunu ıskalamak olacaktır. Bulundukları kentteki yaşama etkileri ve kültür mirası olan yapılarıyla mimarlık tarihinin bir parçası olmaları ilk akla gelen diğer önemli ve üzerinde düşünülmesi gereken noktalar. Şeker Fabrikaları, ekonomik ve toplumsal kalkınmanın itici güçlerinden biri olarak önemsenmelidir.

Tam Metin

Asiliskender, B. 2018. “Kırsal Kalkınmanın Arayüzleri Olarak Şeker Fabrikaları”, Mimarlık, 401/Mayıs-Haziran 2018, pp.9-11, Ankara. ISSN: 1380-4212

Mimarlık Dergisi

Advertisements

Two Women Architects and Eight People’s House Projects: Leman Tomsu and Münevver Belen, 1934–1938

June 15, 2018

Nilüfer Yöney, Burak Asiliskender/ AGU
MoMoWo Symposium 2018 – Women’s Creativity since the Modern Movement (1918-2018): Towards a New Perception and Reception
Turin/Italy, 14-16 June 2017

The first women accepted at the Architecture Class of the Academy of Fine Arts in Istanbul, Leman Tomsu and Münevver Belen became the first women architects in Turkey in 1934. Following their graduation, both women worked at public authorities through the 1930s. They also designed eight people’s houses between 1934 and 1938. Six of these were competition projects, and two winning projects, designed for two major provincial urban centres in Turkey, Kayseri and Bursa were constructed, and are still in use. These eight people’s houses, four designed for small towns and four for urban centres, form a series of projects, which do not only reflect the social and cultural policies of the state but also the approach of these two architects as young professionals, facing a design problem only recently defined in 1932. The aim of this paper is to consider the architectural characteristics of these designs, locating them within the history and genealogy of people’s houses design and architecture in Turkey with reference to the emerging careers of the first two women architects of the young republic. The preservation of the buildings also constitutes an important problem.

MoMoWo    –    Conference Program

docomomo_tr’XIV zonguldak

April 28, 2018

DOCOMOMO_TÜRKİYE ULUSAL ÇALIŞMA GRUBU
TÜRKİYE MİMARLIĞINDA MODERNİZMİN YEREL AÇILIMLARI XIV
27-29 Nisan 2018, Zonguldak

Kayseri Mehmet Özsaraç Evi docomomo_zonguldak_poster
Ayşegül KIDIK, Burak ASİLİSKENDER

Hacı Kılıç (Sahabiye) Mahallesi’nde Konut; Vakıf Apartmanı
Tuğba DERİNGÖL, Hürmet ÇOPUROĞLU, Burak ASİLİSKENDER

Sahabiye Mahallesi Karamehmetoğlu Apartmanı
Tuğba DERİNGÖL, Hürmet ÇOPUROĞLU, Nilüfer BATURAYOĞLU YÖNEY

Kayseri Garanti Bankası
Dilara YARATGAN, Merve PEKDEMİR BAŞEĞMEZ, Nilüfer BATURAYOĞLU YÖNEY

Kayseri Sümerbank Bakım Onarım Atölyesi
Bahar ELAGÖZ TİMUR, Yegan KAHYA

Kayseri Karayolları Lojmanları
Özlem PARLAK BİÇER, İlinur CAN, Fazıl AKDAĞ

docomomo2018.67.gov.tr
docomomo-tr_2018 program

DOCOMOMO Türkiye’nin İlk Göz Ağrısı: Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası Yerleşkesinin Korunması

April 3, 2018

Betonart, 56/2018,  Docomomo Türkiye Özel Sayısı
Nilüfer Yöney, Burak Asiliskender

2002 yılından başlayarak Türkiye’de modern mimarlık mirasının belgelenmesi, korunması ve yaşatılması için çalışmalar yapan DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu, kamuoyu oluşturarak, ilgili diğer örgüt ve kuruluşları paydaş yaparak ve ulusal ve uluslararası ilkeler ile yasal gerekçelerden yararlanarak, günümüzde büyük tehdit altında olan bu yapı, yapı grubu ve alanları geleceğe aktarmaya çalışmaktadır. Bu örnekler arasında Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası Yerleşkesi ilktir ve korunan ve dönüştürülerek yaşatılan bir alan olarak Türkiye mimarlık ve koruma-onarım tarihi açısından güncel bir başarı öyküsüdür.

Yerleşke, B. Asiliskender’in girişimi ve DOCOMOMO Türkiye’nin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na başvurusu ile 12.12.2003 ve 3484 sayılı ve 30.01.2004 tarih ve 3510 sayılı kararlarla kültür varlığı olarak koruma altına alınmıştır. 2008 ve 2009 yıllarında alınan ek kararlarla yerleşkenin koruma alanı genişletilmiş ve içindeki tüm önemli yapılar “anıt” statüsü kazanmıştır. Kurulun öngörüsüyle “I. Grup” olarak tescillenen bu yapıların koruma-onarım ve yeniden işlevlendirme (adaptive reuse) projeleri de, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 660 sayılı ilke kararı uyarınca, çok daha dikkatli biçimde ele alınarak gerçekleştirilmektedir.

BETONART 56 SAYI KAPAK_10cm

Yöney, N., Asiliskender, B. 2018. “DOCOMOMO Türkiye’nin İlk Göz Ağrısı: Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası Yerleşkesinin Korunması”, Betonart, 56/2018, pp.30-35, Istanbul. ISSN: 1304-494X

Betonart 56

AGU Ambar; Sumerbank Kayseri Settlement Warehouse Re-use and Restoration

April 2, 2018

Burak Asiliskender, Nilüfer Yöney / docomomo_tr, AGU
International Meeting Modern Heritage and Best Practices; Sustainability, Conservation, Management and Architectural Design
Santiago/Chile, 21-24 March 2018

Docomomo Chile – Event Web Site – Programme

Restoration and Adaptive Reuse of Modern Architectural Heritage

June 17, 2017

Case Study: Great Warehouse of the Kayseri Sümerbank Textile Factory
Burak Asiliskender, Nilüfer Yöney / AGU
REHAB 20173rd International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historical Buildings and Structures
Braga/Portugal, 14-16 June 2017

Kayseri Sümerbank Textile Factory Complex (Ivan Nikolaev for Turkstroj, 1932-1935), one of the most important examples of Modern Architectural Heritage in Turkey, has been abandoned through privatization in 1999 and allotted to Abdullah Gül University in 2012 to be used for higher education. The so-called Great Warehouse, a long and narrow building measuring 135x45m and 6,000m2 and planned as a high single-story space, designated with a function centering on education in the master plan, became the focus of the first restoration and adaptive reuse project at the campus. Following the completion of the design project in 2014, the implementation took one-and-a-half years and the building was opened in September 2016.

REHAB   Conference Program

Tasarımcılar Kartal’da

June 9, 2017

Kartal/Sanayi/Yeni Merkez
Burak Asiliskender
Buket Metin

workshop, 9-12 Haziran 2017
Kartal, Büyük Ada / İstanbul

Kentsel sorunları “Tasarım, Araştırma, Katılım” yoluyla ele alan TAK Kamp etkinliğinin 4’üncüsü, 20 üniversiteden 200 tasarımcının katılımıyla Kartal’da!

tak-kartal-sanayi

#tasarimcilarkartalda  #takortak #tasarimatolyesikartal
takortak.org 

Fabrikadan Üniversite Kampüsüne: AGÜ Sümer Kampüsü

January 19, 2017

Burak Asiliskender, Nilüfer Baturayoğlu Yöney
Arkitera, Süperkent Kayseri Dosyası

2012 yılında kurulan Abdullah Gül Üniversitesi, yenilikçi bir akademik bakış ve yaklaşımla yapılanmaktadır. Toplumsal fayda üretmeyi merkeze alan eğitim ve araştırma yaklaşımıyla yeni bir üniversite modeli geliştirmektedir. Bilgi ve toplumsal değer üretimini merkeze alan bu yaklaşım, şüphesiz ki bir arada düşünmeye, tartışmaya ve üretmeye imkan veren mekanlara ihtiyaç duymaktadır. AGÜ; birbiri ile sıkı iletişim içinde derslikler, atölyeler, laboratuvarlar ile kütüphane ve sosyal alan kullanımlarının yeniden tanımlandığı açık kampüs düzeninde yapılanmayı ilke edinmiştir. 

AGÜ kampüsünü benzersiz kılan bir başka niteliği ise, ilke edindiği toplumsal değer üretme yaklaşımıyla ele aldığı, erken Cumhuriyet dönemimizin önemli miraslarından biri olan Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası ve Lojmanları’nı, yeniden işlevlendirme girişimidir. AGÜ, sadece öğrencileri ve çalışanları için bir kampüs ve kullanım mekanları üretmek yerinde, Kayseri ve çevresinde yaşayanları bilim ve sanatla buluşturacağı açık bir kampüs oluşturmaktadır. Fabrika yerleşkesi içerisinde bulunan yapıların özgün değerlerinin korunarak, yeniden işlevlendirilmesi yaklaşımıyla da mimari kültürel mirasımızın korunmasına ve sürdürülebilirliğine örnek bir uygulama ortaya çıkarılması ilke edinilmiştir. AGÜ Sümer Kampüsü’nde gerçekleştirilen restorasyon ve yeniden kullanım projeleri, özgün mimari tasarım, mekan düzeni ile yapı malzeme ve teknolojileri ile tesiste gerçekleştirilen sanayi üretiminin ekonomik, toplumsal ve kültürel izleri korumaya odaklanmıştır. Zaman içinde eskimek ve bozulmakla birlikte, tesiste yer alan yapı ve açık alanlar dönemin yapı malzeme ve teknolojilerinin ayakta duran belgeleridir. Tesisin tarih içinde gelişimine tanıklık etmeleri bakımından, nitelikli dönem müdahalelerinin korunması da ilke olarak kabul edilmiştir.

Fabrika’nın üretimine son verildiği 1999 yılından AGÜ hizmetine verildiği 2012 yılına kadar geçen sürede, özgün makine ve teçhizatın büyük oranda kaybolduğu izlenmektedir. Bu nedenle, yeniden kullanım projeleri üretim süreci yerine, daha iyi korunmuş olan yapıların kendisine odaklanmıştır. Çağdaş müdahaleler ile özgün mimari ve teknolojik özellikleri ortaya çıkarmak ve yeni ile eskiyi her ölçekte birbirinden ayırt ettirmek amaçlanmıştır. Bu sayede, mevcut yapı stoğunun etkin kullanımı ve tüm yönleriyle sanayi mirasının korunması arasında bir denge kurulmakta; eski ve özgün olanlar yadsınmadan, yeni işlevler çerçevesinde bir bütünlük kurgulanmaktadır.

tam metin, 10 Ocak 2017

Adaptive Re-Use of Industrial Heritage: Resilience or Irreparable Loss?

September 6, 2016

Nilüfer Baturayoğlu Yöney, Burak Asiliskender, Ayşegül Özer
DOCOMOMO 14th International Conference
Adaptive Reuse, The Modern Movement Towards the Future
Lisbon, 6-9 September 2016

lisbon-poster2b

The restoration and adaptive reuse of industrial heritage buildings and complexes, which present structurally and functionally resilient shells, provide us with an interesting dilemma in theory and practice: Made of hard wearing materials to house straining functions and to last as long as possible, they are also flexible enough to adapt to almost any new purpose as a container. However, the presence of original machinery and equipment as well as designs based on machine-buildings may reduce the possibilities of adaptive re-use to a museum, where the buildings exhibit themselves, retaining the social, economic, historic and public aspects of cultural heritage as documents. Although originally built on the outskirts of urban settlements, today most industrial heritage complexes occupy central locations in the metropolitan sprawl of major cities. If disused, they are considered obsolete brownfields by local authorities and citizens despite personal and collective memories that may be attached to them. Their conversion into new uses presents major technical difficulties that require expertise in design and implementation. This paper discusses the theoretical and practical aspects of the adaptive reuse of industrial heritage and inherent problems, focusing on the case of the Sümerbank Kayseri Textile Factory (I. Nikolaev, Turkstroj, 1932-1935), which is being transformed into the campus of Abdullah Gül University. The restoration, renovation and adaptive reuse projects for different components of the complex follow similar principles of preservation and sustainability while they are modified to fit the architectural and technological characteristics of each building. Thus, although conversive and easily adaptable, the preservation of industrial architectural heritage becomes a dilemma between disruption and continuity, which the architects have to solve going beyond the possibilities of mere building stock on the one hand and that of the museum on the other.

www.docomomo2016.com

The Materials and Technology of the Kayseri Sümerbank Textile Factory Buildings

July 6, 2016

Burak Asiliskender, AGÜ

Naturzement und Zementbaustoffe an der Wende zum 20. Jahrhundert – ausgewählte Beispiele
Natural Cements and Cementitious Building Materials at the Turn to the 20th Century – selected examples
July 4, 2016
Universität für angewandte Kunst Wien