red/aidiyet @UMOB14Trabzon

June 20, 2014

workshop, 20-22 Haziran 2014
14. Ulusal Mimarlık Öğrencileri Buluşması, KTÜ, Trabzon
moderatör, Burak Asiliskender (Doç.Dr, AGÜ)

Bir yere ve/veya zamana ait ol(a)ma(ma) meselesi, mimarlık gündemini meşgul eden konuların başında gelir: Yer’e, yerele, an’a dair imgeler, alıntılar ya da umob14_red-aidiyet_caykırılıklar üzerinden bağlamlar üretilir. Birbirine aykırı sosyal ve mekansal kültürel kodların içeriklerinden bağımsızlaştırılarak yan yana/iç içe kullanıldığı günümüzde, her hangi bir aidiyet kaygısının geçerliliği ise gün geçtikçe tartışmalı bir hale gelmektedir. Bu bağlamda atölye, aşırılık-iç
kinlik tartışmaları arasında, aidiyet kaygısını sorgulayan zamana ve mekana öteki bir duruşun olasılığı aramaktadır.

UMOB14

#umob14_trabzon

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: