Metropol(ötesin)de Mimarlık Eğitimi; AGÜ Mimarlık Bölümü Deneyimi

April 14, 2014

Kuruluş hedeflerinden, öğrenci alım süreçlerine ve eğitim yaklaşımına AGÜ Mimarlık Bölümü, başka bir arayışın olasılıkları üzerine kendini byg-drg-00001temellendirmektedir. Gün geçtikçe popülerliği artan bir meslek alanı olarak algılanmasından dolayı, her yıl sayısı hızla artan mimarlık bölümleri arasında yer almak yerine, sürece yeni bir bakış getirerek rekabeti güçlendiren bir odak noktası olmak hedeflenmektedir.

Bölüm, konumlandığı coğrafya ve mekansal-sosyal her tür bileşenini, doğrudan eğitim sürecine dahil etmektedir. Yirminci yüzyıl mimarlığının tartışılmaz ikonlarından biri olan Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası gibi bir yerleşke içinde başlayan mimarlık eğitiminin, mekanın imgesel ve deneyimsel niteliklerinden dolayı yeni arayışları sürüklemesi kaçınılmazdır. Anadolu’nun mekansal ve kültürel zenginliği, sürecin farklı aşamalarında başrolde olacaktır. Uluslararası işbirlikleri ile farklı coğrafya ve kültürler de sürece dahil edilecektir.  Çeşitliğinin örgütlenmesi, mimarlık ortamının en önemli değeri, eleştirel düşünme pratiğini renklendirmektedir. AGÜ Mimarlık bu bakışla, mimarlık eğitiminin merkezinde yer alan tasarım eylemi ve süreçlerinde mekanı; biçimi, bileşenini, kurgusunu, kurulumunu ve en önemlisi onunla yaşayanı başka bakışlarla sorgulamayı amaç edinmiştir.

Asiliskender, B. 2014. “Metropol(ötesin)de Mimarlık Eğitimi; AGÜ Mimarlık Bölümü Deneyimi”, Dosya: Türkiye’de Metropol Dışında Mimarlık Eğitimi, Arredamento Mimarlık, 278(2014/04), s.99-101, İstanbul. ISSN 1300-3801

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: