iz @KTU

December 21, 2013

workshop, 21-22 Aralık 2013
Eskiz Kulübü, KTÜ Mimarlık Bölümü, Trabzon
moderatör, Burak Asiliskender (Doç.Dr, AGÜ) ktu-iz_ws

Mekan, konuştuğumuz dil gibi iletişim kurmamızı sağlayan deneyimsel bir örüntüdür: Yer, zaman ve ortak yaşanmışlıklar, mekana geometrik bütünlüğünden bağımsız ve deneyimsel iz(ler) yükler. Öte yandan, hacim/boşluk gibi kavramlar aracılığıyla tanımlanmaya çalışılan mekanı -ve varlığına ilişkin arayışları-, yaşama ve yaşanmışlığa dair birer ‘iz’ olarak da okumak da mümkündür.

Mekan kavramının, deneyim üzerinden sorgulandığı atölye kapsamında, ‘iz’ aramak, mekanı ‘iz’lemek ve mekana ‘iz’ bırakmak temalarıyla tartışmalar ve arayışlar yönlendirilecektir: Bedenin deneyimi üzerinden, mekanlar ve izleri irdelenecek, ‘iz’in kendisi ile deneyimleyeni arasındaki karşılıklı ilişki sorgulanacaktır. Mekansal deneyim; algı ve bellek kavramları tartışmaya açılacaktır.

Bu bağlamda atölye, Trabzon Uzun Sokak ve Meydan Parkı gibi kamusal kullanımı yoğun mekanları deneysel biçimde sorgulamayı hedeflemiştir. Atölye, bu mekanlara dair bir çeşit belgeleme çalışmasından öte, kişisel deneyim(ler) ve algılar üzerine kurulu fenomonolojik bir anlatı üretmeyi amaçlamaktadır.

Mekansal ‘iz’leri deneysel biçimde ortaya çıkarmaya çalışan bu yaklaşım, aslında ister birer yabancı olarak içinde bulunduğumuz, ister oralı olarak yaşadığımız, -kentsel- mekanları var eden bileşenleri kavramak ve tasarımın merkezine taşımanın yollarına dair bir arayış olarak açıklanabilir.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: