Kayseri’nin Yirminci Yüzyılı

June 22, 2012

Sadece Kayseri literatürüne değil, Türkiye’nin mimarlık ve kent kültürü belleğine de önemli bir katkı sağlaması amacıyla, Dr. Burak Asiliskender, Dr. Burcu Ceylan ve Ahmet Erdem Tozoğlu editörlüğünde,  Kayseri’nin Yirminci Yüzyılı isimli kitap, Abdullah Gül Üniversitesi tarafından yayımlandı.

Kitap, editörlerin tarafından Kayseri üzerine çalışan -farklı disiplinlerdeki- araştırmacılara 2009 Eylül’ünde yaptıkları çağrı ile elde edilen ve bilimsel değerlendirme sürecinden geçirilerek yayına hazırlanan araştırmalardan oluşmaktadır. Kitapta, yirminci yüzyılda Kayseri’yi konu alan mimarlık, kent tarihi ve kültürü başta olmak üzere, kenti, yaşadığı değişimi ve bu süreci sorgulayan özgün çalışmalar bir araya getirilmiştir: Disiplinlerarası bir çalışma yöntemi ile Kayseri’de yüzyıl içinde yaşanan sosyal ve kültürel değişimlere bağlı olarak ortaya çıkan yeni mekansal biçimlenmeler, yaşam alışkanlıkları, kentlilik kültürü, kentsel bilinç ve bellek ile mevcut biçimler ve alışkanlıklardaki değişim konu edinilmiştir.

Birçok kentin aksine Kayseri’nin yirminci yüzyıl modernleşme deneyimi, eşzamanlı olarak kentsel ve mimari uzamdan, kültürel, ekonomik ve toplumsal ilişkilerin yeniden kuruluşuna kadar kendine özgü  -biricik- izler ortaya çıkarmıştır. Kitap, bu bağlamda, Kayseri’nin tarihi, mimarisi, kentleşmesi ve kültürü üzerine çalışan araştırmacıları ve çalışmalarını bir araya getirmiştir. Bunlarla birlikte, Kayseri’de yaşanan değişimin mekansal izlerini yansıtmak amacıyla, kent gelişimine ait imar planları ile yirminci yüzyıl içinde kent kimliğine katkı yapan 100 yapı ve günümüzdeki durumunu gösterir bir kent haritası kitaba eklenmiştir.

Kayseri’nin Yirminci Yüzyılı, farklı disiplinlerden araştırmaların eş zamanlı okuması ile olası çalışmalar için çok katmanlı bir yorum sunmaktadır.

***

Kayseri’nin Yirminci Yüzyılı: Mimarlık, Kent Tarihi ve Kültürü / ed. Burak Asiliskender, Burcu Ceylan, Ahmet Erdem Tozoğlu, p.394, 20x24cm, Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri, 2012.
ISBN 978-605-4658-00-8

  • Mimarlık – Türkiye – Kayseri – Tarih – 20.Yüzyıl.
  • Modern Mimarlık – 20.Yüzyıl –  Kayseri.
  • Kentsel Gelişme – Türkiye.

www.agu.edu.tr
dym.agu.edu.tr

dym@agu.edu.tr
kayserimodern@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: