MAU Mimarlık Yüksek Lisans Programı

January 16, 2012

Mardin Artuklu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Yüksek Lisans Programı, tasarım ve kuram gibi iki temel alanda yoğunlaşmayı öngörmektedir. Hedef, kuramı tasarımı destekleyici bir yan pratik olarak gören yaygın araçsal eğilimin aksi doğrultuda düşünebilme imkânlarının araştırılması ve geliştirilmesidir. Öğretim programı, kuramsal düşüncenin ana mimari etkinliklerden biri olduğu ve tasarımla bağının içsel sayılması gerektiği doğrultusunda yürütülecektir. Tezli ve tezsiz olarak iki ayrı güzergahta geliştirilen programda tasarım pratiği tezli ve tezsiz dallarda, doğal olarak, farklı ağırlıkta yer tutmaktadır. Tasarım pratiğinde amaçlanan formasyon, tasarım ve kuram pratiklerinin bütünlüğünün uygulamalı olarak ortaya konması ve deneyimlenmesidir. Kuramsal derslerdeyse, kentten tekil yapı ölçeğine, siyaset düşüncesinden kültür araştırmalarına dek bir dizi güncel akademik yönelimin eleştirel bir mesafeden tartışılması amaçlanmaktadır.

fenenstitu.artuklu.edu.tr

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: