Sinan & His Age

December 3, 2009

An international symposium titled “Sinan & His Age” will be organized between 8th and 11th April 2010, moderated by Kayseri Metropolitan Municipality, UIA Chamber of Architects in Turkey-Kayseri Branch and ÇEKÜL Foundation. The symposium aims to reveal critical approaches focusing on the positions of architectures of the sixteenth century in the broader cultural geography rather than dealing only with Sinan and his works.

The expected discussion themes could be about:

  • Sinan and his contemporaries in 16th century architectural medium
  • Interactions between “East and West” around 16th century art and architecture
  • 16th century cultural medium: the social and cultural context producing the architectures, interpreting them and affecting from them.

For the symposium, researchers must send an abstract of maximum 300 words in MS Word format by 15th January 2010 in Turkish or English and a brief CV to sinangunleri@gmail.com e-mail address.

Detailed information and call for papers…

*****

8 – 11 Nisan 2010 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi ve ÇEKÜL Vakfı tarafından uluslararası “Sinan ve Çağı” sempozyumu düzenlenecektir. Sempozyumda, sadece Sinan ve eserleri yerine, daha geniş bir kültürel coğrafya içerisindeki mimarlıkların içindeki konumu üzerine odaklanan eleştirel yaklaşımların ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Tartışılması beklenen konu başlıkları şöyle özetlenebilir;

  • 16. yüzyıl mimarlık ortamında çağdaşları ve Sinan
  • 16. yüzyıl mimarlığında “Doğu ve Batı” etkileşimleri
  • 16. yüzyıl kültürel ortamı: mimarlığı üreten, ondan etkilenen ve onu yorumlayan sosyo-kültürel bağlam

Katılımcılardan 15 Ocak 2010 tarihine kadar Türkçe veya İngilizce en fazla 300 kelimelik bir özet ve kısa özgeçmiş ile sinangunleri@gmail.com adresine başvurmaları gerekmektedir. 

Detaylı bilgi ve çağrı metni …

*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: