Kayseri’nin Yirmimci Yüzyılı

November 1, 2009

Kayseri’nin Yirminci Yüzyılı

Mimarlık, Kent Tarihi ve Kültürü

Önemli kırılmaların yaşandığı yirminci yüzyıl, barındırdığı değişim enerjisi ile yüzyıla bir “taşra” kenti olarak başlayan Kayseri’de de kaçınılmaz dönüşümler yaratmıştır. Kent, toplumsal, kültürel ve mimari üretim bağlamında değişimlere şahit olmuştur.

Bu değişimler, kentin kendi bağlamının ürünü ve Kayseri’ye özgü olsa da, Türkiye’de farklı örnekleri anlama ve araştırma için de potansiyeller barındırmaktadır. Bu bağlamda, Kayseri’nin yirminci yüzyılı üzerine yapılan araştırmaların derlenmesi, eksik kalan alanlarda araştırmaların tamamlanması ve tüm bunların mimarlık,  kent tarihi ve kültürü üst başlığı altında bir araya getirilmesi sadece Kayseri literatürüne değil, Türkiye’nin mimarlık ve kent kültürü belleğine de önemli bir katkı sağlayacaktır.

Bu amaçla, Kayseri’nin Yirminci Yüzyılı başlıklı derleme bir kitap hazırlanmaktadır. Yirminci yüzyılda Kayseri’yi konu alan mimarlık, kent tarihi ve kültürü başta olmak üzere, kenti, yaşadığı değişimi ve bu süreci sorgulayan araştırmaların bu derlemede toplanması hedeflenmektedir. Bu anlamda, yüzyıl içinde yaşanan sosyal ve kültürel değişimlere bağlı olarak ortaya çıkan yeni mekansal biçimlenmeler, tipolojiler, yaşam alışkanlıkları, kentlilik kültürü, kentsel bilinç ve bellek ile mevcut biçimler ve alışkanlıklardaki değişim konu edinilecektir. Disiplinlerarası bir yaklaşım olması amaçlanan derleme, Kayseri ile ilgili çalışan tüm araştırmacıların katılımına açık tutulmuştur.

02 Aralık 2009 tarihine kadar özet başvuruları kabul edilmiştir. Derlemede yer alacak çalışmalar, hakem onayından sonra belirlenmiştir.

Derlemenin, Kayseri’nin Yirminci Yüzyılı; Mimarlık, Kent Tarihi ve Kültürü adıyla Erciyes Üniversitesi Yayınları tarafından basılması amaçlanmaktadır.

Yayın Editörleri,

Dr. Burcu CEYLAN

Dr. Burak ASİLİSKENDER

Ahmet Erdem TOZOĞLU

Kayseri’nin Yirminci Yüzyılı; Mimarlık, Kent Tarihi ve Kültürü
Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
38039 Kayseri
kayserimodern@gmail.com
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: